Category Archives: ข่าวทั่วไป

ซื้อพาสปอร์ต ย้ายประเทศ หนีปัญหาโควิด-19

เศรษฐียุคใหม่ ใช้เงินซื้อพาสปอร์ต ย้ายประเทศ! หนีปัญหาโควิด-19! การซื้อพาสปอร์ตไม่ใช่เรื่องที่แปลกใหม่อะไร เนื่องจากรัฐบาลหลายประเทศมีโครงการมอบสัญชาติหรือวีซ่าให้ชาวต่างชาติที่เข้าไปลงทุนในประเทศ โดยจุดประสงค์ของผู้ที่ลงทุนเพื่อรับสัญชาติใหม่ที่มีทรัพย์สินตั้งแต่ 2-50 ล้านดอลลาร์หรืออาจจะมากกว่านั้น เพื่อเสรีภาพในการย้ายถิ่นฐาน สิทธิประโยชน์ทางภาษี หรือการเข้าถึงการศึกษาที่ดี ในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ขณะที่ผู้คนไม่สามารถเดินทางท่องเที่ยวข้ามประเทศได้ บรรดาครอบครัวเศรษฐีนั้นกลับมีการซื้อพาสปอร์ต...