พร้อมแล้ววัคซีนฉีดกลุ่มเป้าหมาย วัคซีน ซิโนแวค 800,000 โดส

พร้อมแล้ววัคซีนฉีดกลุ่มเป้าหมาย วัคซีน ซิโนแวค 800,000 โดส

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า วัคซีนโคโรน่าไวรัส CoronaVac ของบริษัทซิโนแวค ประเทศจีน ล็อตสอง ส่งถึงไทย เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2564 โดยสถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับตัวอย่างวัคซีนโคโรน่าไวรัสดังกล่าวจำนวน 2 รุ่นการผลิต เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 ได้เริ่มตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัคซีนโคโรน่าไวรัสโดยห้องปฏิบัติการในทันที การทดสอบวัคซีน พบว่า ผลตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัคซีนโคโรน่าไวรัสนั้นมีค่าอยู่ในเกณฑ์ยอมรับของการทดสอบทุกรายการ แต่เนื่องจากกระบวนการรับรองรุ่นการผลิตวัคซีนโคโรน่าไวรัสต้องมีการพิจารณาข้อมูลสรุปการผลิตและการควบคุมคุณภาพของผู้ผลิต ซึ่งถือว่าเป็นสาระสำคัญที่จะทำให้มั่นใจว่าวัคซีนโคโรน่าไวรัสมีกระบวนการผลิตตั้งแต่เชื้อตั้งต้นจนถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเป็นไปตามกระบวนการที่ได้รับอนุญาตและมีคุณภาพตามที่ได้จดทะเบียนไว้กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงต้องรอข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ผู้ผลิตได้ส่งใบรับรองการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์วัคซีนโคโรน่าไวรัสและข้อมูลสรุปการผลิตและการควบคุมคุณภาพของผู้ผลิต มาในวันนี้ (30 มีนาคม 2564) จากการพิจารณาเอกสารข้อมูลของวัคซีนโคโรน่าไวรัสทั้ง 2 รุ่นการผลิต พบว่า ตั้งแต่กระบวนการผลิตจนได้ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย มีคุณภาพตรงตามที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้และเมื่อมีการขนส่งมายังประเทศไทยได้ตรวจสอบกระบวนการขนส่งมีการควบคุมอุณหภูมิอย่างเหมาะสมเป็นไปตามมาตรฐานกำหนด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงได้ออกหนังสือรับรองรุ่นการผลิตให้กับวัคซีนโคโรน่าไวรัส CoronaVac ของบริษัท ซิโนแวค ทั้ง 2 รุ่นการผลิตที่แจ้งการนำเข้ามารวมกันจำนวน 800,000 โดส เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปให้บริการกับประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้โดยเร็วต่อไป ติดตามข่าว Thai-rath เกมส์ออนไลน์ nbsuperslot

ผลตรวจค่าฝุ่น PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน 36 พื้นที่ ในทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ

ค่าฝุ่น PM2.5 กรุงเทพ

เช้าวันที่ 23 มีนาคม 2564 กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์ค่าฝุ่น PM2.5 ทั่วพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล เกินค่ามาตรฐาน 36 พื้นที่ โดยกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ รายงานว่าผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศและค่าฝุ่นPM 2.5 ในพื้นที่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยกรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรุงเทพมหานคร ตรวจวัดค่า PM2.5 ได้ 31-63 มคก./ลบม. (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบม.) โดยพื้นที่ที่มีค่าฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐานได้แก่ 1. ริมถนนกาญจนาภิเษก เขตบางขุนเทียน : ตรวจวัดค่าฝุ่นละออง ได้ 60 มคก./ลบ.ม. 2. ริมถนนอินทรพิทักษ์ เขตธนบุรี : ตรวจวัดค่าฝุ่นละออง ได้ 56 มคก./ลบ.ม. 3. ริมถนนดินแดง เขตดินแดง : ตรวจวัดค่าฝุ่นละออง ได้ 60 มคก./ลบ.ม. 4. … Read more