พร้อมแล้ววัคซีนฉีดกลุ่มเป้าหมาย วัคซีน ซิโนแวค 800,000 โดส

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า วัคซีนโคโรน่าไวรัส CoronaVac ของบริษัทซิโนแวค ประเทศจีน ล็อตสอง ส่งถึงไทย เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2564 โดยสถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับตัวอย่างวัคซีนโคโรน่าไวรัสดังกล่าวจำนวน 2 รุ่นการผลิต เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 ได้เริ่มตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัคซีนโคโรน่าไวรัสโดยห้องปฏิบัติการในทันที

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์
นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์

การทดสอบวัคซีน

พบว่า ผลตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัคซีนโคโรน่าไวรัสนั้นมีค่าอยู่ในเกณฑ์ยอมรับของการทดสอบทุกรายการ แต่เนื่องจากกระบวนการรับรองรุ่นการผลิตวัคซีนโคโรน่าไวรัสต้องมีการพิจารณาข้อมูลสรุปการผลิตและการควบคุมคุณภาพของผู้ผลิต ซึ่งถือว่าเป็นสาระสำคัญที่จะทำให้มั่นใจว่าวัคซีนโคโรน่าไวรัสมีกระบวนการผลิตตั้งแต่เชื้อตั้งต้นจนถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเป็นไปตามกระบวนการที่ได้รับอนุญาตและมีคุณภาพตามที่ได้จดทะเบียนไว้กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงต้องรอข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ผู้ผลิตได้ส่งใบรับรองการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์วัคซีนโคโรน่าไวรัสและข้อมูลสรุปการผลิตและการควบคุมคุณภาพของผู้ผลิต มาในวันนี้ (30 มีนาคม 2564)

โคโรน่าไวรัส
โคโรน่าไวรัส

จากการพิจารณาเอกสารข้อมูลของวัคซีนโคโรน่าไวรัสทั้ง 2 รุ่นการผลิต พบว่า ตั้งแต่กระบวนการผลิตจนได้ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย มีคุณภาพตรงตามที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้และเมื่อมีการขนส่งมายังประเทศไทยได้ตรวจสอบกระบวนการขนส่งมีการควบคุมอุณหภูมิอย่างเหมาะสมเป็นไปตามมาตรฐานกำหนด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงได้ออกหนังสือรับรองรุ่นการผลิตให้กับวัคซีนโคโรน่าไวรัส CoronaVac ของบริษัท ซิโนแวค ทั้ง 2 รุ่นการผลิตที่แจ้งการนำเข้ามารวมกันจำนวน 800,000 โดส เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปให้บริการกับประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้โดยเร็วต่อไป

ติดตามข่าว Thai-rath

เกมส์ออนไลน์ nbsuperslot