ธอส. เตรียมปล่อยสินเชื่อบ้าน 70 ปี เดือนพฤศจิกายน 2563

สินเชื่อบ้าน 70 ปี ความคืบหน้าล่าสุด (24 กันยายน 2563) นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธอส. เปิดเผยว่า แนวคิดสินเชื่อ Two-GEN เป็นผลิตภัณฑ์ที่เปิดโอกาสให้ผ่อนชำระได้สำหรับคน 2 รุ่น เป้าหมายหลักเพื่อช่วยลูกค้าให้มีบ้านเป็นของตนเองง่ายขึ้น โดยพิจารณาวงเงินให้กู้จากรายได้ของบิดา-มารดา ส่วนระยะเวลาการผ่อนชำระสามารถเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันที่สูงสุดไม่เกิน 40 ปี ขยายเป็น 70 ปี ด้วยการนำอายุของบุตรที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป มาเป็นผู้กู้ร่วม

สินเชื่อบ้าน 70 ปี มุ่งผ่อนนานสบายตัว กู้ 1 ล้านบาท ผ่อนเพียงแค่เดือนละ 2,500-3,000 บาท

แนวคิดสินเชื่อบ้าน 70 ปี นี้จะทำให้จำนวนเงินงวดที่ลูกค้าผ่อนชำระรายเดือนลดลง ทำให้คนที่มีรายได้สุทธิเท่าเดิม แต่เมื่อผ่อนชำระได้นานขึ้น ก็มีโอกาสได้รับวงเงินสินเชื่อมากขึ้น อาทิ

วงเงินกู้ 1 ล้านบาท หากผ่อนชำระ 40 ปี เงินงวดจะอยู่ที่ประมาณ 5,000 บาทต่อเดือน แต่หากผ่อนได้นานสูงสุดถึง 70 ปี เงินผ่อนชำระจะอยู่ที่ประมาณ 2,500-3,000 บาทต่อเดือนเท่านั้น