กระตุ้นเศษฐกิจรอบใหม่ รัฐบาลเตรียมแจกเงิน 3,000 บาท ให้ประชาชน 15 ล้านคน ผ่านแอป “เป๋าตัง”

นายดนุชา พิชยนันท์ รองเลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)แถลงว่า ที่ ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการแพร่ระบาของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (ศบศ.) โดยมีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุม มีมติ เห็นชอบมาตรการกระตุ้นกระตุ้นเศรษฐกิจ 

โดยกระทรวงการคลัง เสนอ ให้รัฐแจกเงิน 3,000 บาทเพื่อให้ประชาชน เอาไปจับจ่ายซื้อของ โดยใช้วิธีการลักษณะเดียวกันกับ โครงการ“ชิมช้อปใช้” ซึ่งประชาชนผู้มีสิทธิ์จะต้องมาลงทะเบียนรับสิทธิ์ ผ่านแอป “เป๋าตัง” โดยคาดการณ์ว่ากลุ่มเป้าหมาย จำนวนประมาณ 15 ล้าน สิทธิ์ โดยเน้นกลุ่มผู้ค้าขนาดเล็ก หาบเร่แผงลอย

โดยที่กระทรวงการคลัง จะรีบจัดทำรายละเอียดของโครงการ และนำเสนอต่อ ศบศ. อีกครั้ง เพื่อให้สามารถเริ่มดำเนินการได้ภายในเดือน ต.ค. 63 นี้

3 มาตรการ ที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม ดังนี้

1. ปรับปรุงมาตรการเราเที่ยวด้วยกันเพิ่มเติม โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เสนอให้บุคลากรภาครัฐ ทั้งข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถลาพักผ่อนในวันธรรมดา เพิ่มได้อีก 2 วัน โดยไม่ถือเป็นวันลา เพื่อเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน

2. การจ้างงานสำหรับเด็กจบใหม่ ประมาณ 2.6 แสนคน คาดการณ์งบประมาณ 23,476 ล้านบาท ซึ่งคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการจ้างนั้น เป็นผู้ที่จบการศึกษาในปี 2562-2563 ระยะเวลาในการจ้าง 12 เดือน ตั้งแต่ 1 ต.ค.2563 รัฐบาลจะจ่ายเงินสมทบให้กับนายจ้างไม่เกิน 50% ของค่าจ้าง ปริญญาตรีจ่ายเงินสมทบไม่เกิน 7,500 บาท, ปวส.จ่ายไม่เกิน 5,550 บาท, ปวช. ไม่เกิน 4,700 บาท ตลอดทั้งปีนายจ้างต้องไม่ลดการจ้างงานเกิน 15% นอกจากนี้ยังจะมีการจัดงาน job expro ภายในเดือน ก.ย.นี้ มีตำแหน่งงานว่างกว่า 1 ล้านอัตรา

3. นำมาตรการคล้ายมาตรการชิม ช้อป ใช้ กลับมาใช้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ เน้นการจับจ่ายไปที่ผู้ค้าขนาดเล็ก หาบเร่แผงลอย โดยให้ทั้งหมด 15 ล้านสิทธิ์ คนละ 3,000 บาท ใช้จ่ายผ่านแอปเป๋าตัง เน้นการซื้ออาหารและเครื่องดื่ม โดยรัฐออกเงินให้ 50 เปอร์เซ็นต์.