เปิดไทม์ไลน์ 2 หญิงไทย หลังพบเชื้อโควิด ที่ รพ.รามาธิบดี

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข , นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. ร่วมแถลงกรณีมีผู้สงสัยเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 2 ราย ที่รพ.รามาธิบดีตามที่นำเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้

ทั้งนี้ นพ.สุวรรณชัย เปิดเผยว่า ตามที่โรงพยาบาลรามาธิบดีได้ทำการตรวจสุขภาพหญิงไทย 2 ราย อายุ 34 และ 35 ปี ซึ่งมาขอใบรับรองแพทย์ประกอบการเดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศ โดยมีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทางห้องปฏิบัติการและผลตรวจพบสารพันธุกรรมในปริมาณน้อย

จากข้อมูลการสอบถามทั้ง 2 รายนี้ ไม่มีไข้ ไม่มีอาการป่วยทางเดินหายใจ และอยู่ระหว่างการส่งตัวอย่างตรวจยืนยันด้วยวิธีการเพาะเชื้อ เพื่อประกอบการสรุปผลการวินิจฉัยต่อไป และทั้งคู่อยู่ในการดูแลของแพทย์ที่ รพ. โดยได้แจ้งข้อมูลให้กับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขทราบและตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

รายแรก

-หญิงไทยอายุ 34 ปี ภูมิลำเนา จ.ชัยภูมิ เคยทำงานที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เดินทางกลับมาไทยเมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2563 ไม่มีอาการ โดยเข้ากักตัวที่สถานกักกันที่รัฐจัดให้ หรือ State Quarantine เป็นเวลา 14 วันตามระยะเวลาที่กำหนด

-วันที่ 5 มิ.ย.2563 ทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ครั้งที่ 1 ตรวจพบสารพันธุกรรมปริมาณน้อย สรุปผลการตรวจหาเชื้อ ไม่ชัดเจน (Inconclusive result)

– วันที่ 13 มิ.ย.2563 ตรวจครั้งที่ 2 ผลไม่พบเชื้อ เมื่อกักกันครบ 14 วัน ได้รับอนุญาตเดินทางกลับภูมิลำเนา จ.ชัยภูมิ และพักแยกตัวจนครบ 30 วัน

– ต่อมาในวันที่ 17 ส.ค. 2563 เตรียมตัวเดินทางต่างประเทศ จึงได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ที่ รพ.รามาธิบดี ผลการตรวจ วันที่ 18 ส.ค. 2563 พบสารพันธุกรรมของเชื้อโควิด-19 ในปริมาณน้อย

– เจาะเลือดตรวจพบภูมิคุ้มกัน ขณะนี้แพทย์รับไว้ดูแลในโรงพยาบาล จึงสรุปว่าเป็นผู้ติดเชื้อรายเดิมที่พบซากเชื้อและเคยอยู่ในสถานที่กักกันจนครบกำหนดแล้ว

รายที่ 2

– หญิงไทยอายุ 35 ปี เคยทำงานที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เดินทางกลับไทยเมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2563 เข้ากักตัวที่ State Quarantine เป็นเวลา 14 วัน ตามระยะเวลาที่กำหนด ทำการตรวจหาเชื้อ 2 ครั้ง ผลคือ ไม่พบเชื้อ จึงได้รับอนุญาตเดินทางกลับภูมิลำเนา จ.เลย

– 16 ส.ค. 2563 เดินทางเข้า กทม.โดยรถยนต์ส่วนตัว เพื่อเตรียมตัวเดินทางไปทำงานต่างประเทศ

– 18 ส.ค.2563 เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 พบสารพันธุกรรม ซึ่งขณะนี้ทาง รพ.รามาธิบดี ได้ติดตามนำตัวมาไว้ดูแลที่โรงพยาบาลแล้ว จากข้อมูลทางระบาดวิทยาคาดว่ามีโอกาสที่จะเป็นการติดเชื้อในประเทศได้น้อยมาก

อย่างไรก็ตามต้องทำการตรวจสอบโดยกระบวนการเดียวกับรายแรก เมื่อได้ผลเป็นอย่างไรจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้ ทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค ได้ทำการสอบสวนเบื้องต้นเพื่อให้ได้ประวัติเสี่ยง และผู้อยู่ใกล้ชิดกับผู้หญิง 2 รายนี้ และได้ดำเนินการประสานกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อค้นหาและติดตามตัวผู้อยู่ใกล้ชิดในครอบครัวและชุมชน พร้อมสอบสวนเพิ่มเติมและแนะนำให้เฝ้าระวังอาการ ปฏิบัติตัวป้องกันโรคต่อไป