เช็คประกันสังคม วิธีเช็คสิทธิ์ มาตรา 33 ประกันสังคม รับเงิน 15,000 บาท วันที่ 28-31 ส.ค.

วิธีเช็คสิทธิ์ ประกันสังคม มาตรา 33 ได้รับ 15000 บาท หรือไม่? ผู้ประกันตนใน ระบบประกันสังคมสามารถตรวจสอบว่า ตนเองเข้าข่ายได้รับเงินชดเชยรายได้จำนวน 15,000 บาทดังกล่าวหรือไม่ ตามขั้นตอนดังนี้

1.เข้าสู่เว็บไซต์ประกันสังคม >>>คลิ๊กที่นี่<<< จากนั้นคลิกปุ่ม “ตรวจสอบสิทธิ์มาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้าง มาตรา 33 ของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยา”

2.กรอกเลขบัตประชาชน 13 หลัก และ กรอกรหัสตัวเลขให้ตรงกับรูปภาพ แล้วคลิกปุ่ม “ตรวจสอบสิทธิ์”

3.ระบบจะแสดงผลว่า ผู้ประกันตนมีสิทธิ์ได้รับเงิน 15,000 บาท หรือไม่

สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติ รับเงินชดเชยรายได้ 15,000 บาท จะต้องมี 5 คุณสมบัติ ดังนี้

  • เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ในระบบ ประกันสังคม โดยผู้ประกันตนมาตรา 33 คือ ลูกจ้างที่ทำงานในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป หรือเรียกง่ายๆ ว่าเป็น “พนักงานเอกชน” มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์และอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
  • สัญชาติไทย
  • อยู่ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2563
  • จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมไม่ครบ 6 เดือน ภายใน 15 เดือน นับย้อนหลังตั้งแต่งวดเดือนมีนาคม 2563 ขึ้นไป
  • ไม่เคยได้รับเงินเยียวยาจากหน่วยงานอื่นๆ เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แต่อย่างใด

เริ่มจ่ายเงินตอนไหน

สำนักงาน ประกันสังคม จะเริ่มโอนเงินเข้าบัญชีผู้ประกันตน ตั้งแต่วันนี้ (28 ส.ค. 63) ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

  • ผู้ประกันตนที่ใช้บัญชีของ “ธนาคารกรุงไทย” จะได้รับภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2563
  • ผู้ประกันตนที่ใช้บัญชีของ “ธนาคารอื่นๆ” จะได้รับภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563

    ผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์ได้รับเงิน 15,000 บาท ไม่ต้องเดินทางมาติดต่อยังสำนักงานประกันสังคมแต่อย่างใด และเมื่อโอนเงินแล้ว สำนักงานประกันสังคมจัดส่งข้อความผ่านระบบ SMS แจ้งให้ผู้ประกันตนทราบทันที