“ไม่มีใบขับขี่ “ประกันจะจ่ายไหม?

บริษัทประกันจะมีการแยกพิจารณาความคุ้มครองที่แตกต่างกันออกไป มีรายละเอียดดังนี้

1.ผู้ขับขี่รถไม่มีใบขับขี่ และเป็นฝ่ายถูก

ผู้ขับขี่รถไม่มีใบขับขี่ และเป็นฝ่ายถูก เลือกทำประกันรถยนต์ประเภท 1 , 2+ , 3+ บริษัทประกันจะรับผิดชอบในส่วนค่าซ่อมรถของผู้ขับขี่ อีกทั้งบริษัทประกันจะไปเรียกร้องค่าเสียหายจากคู่กรณีที่เป็นฝ่ายผิดแทน แต่ถ้าหากผู้ขับขี่รถไม่มีประกันดังกล่าว ผู้ขับขี่จะต้องไปเรียกร้องค่าเสียหายจากคู่กรณีเอง และหากไม่มีใบขับขี่เพิ่ม ผู้ขับขี่ก็จะได้รับความผิดในเรื่องของกฎหมาย พ.ร.บ.จราจรขนส่งทางบก

2.ผู้ขับขี่รถไม่มีใบขับขี่ และเป็นฝ่ายผิด พิจารณาดังนี้

2.1 ไม่มีใบขับขี่หรือไม่เคยสอบใบขับขี่ บริษัทประกันจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายในทุกๆกรณี แต่จะชดเชยความเสียหายของบุคคลภายนอกตามกรมธรรม์นั้นๆ

2.2 กรณีที่มีใบขับขี่แต่ไม่ได้พกมาด้วย จะต้องมีการคัดสำเนาเพื่อยืนยัน ทางบริษัทประกันจะคุ้มครองทั้งรถและคู่กรณี

2.3 กรณีพกใบขับขี่แต่ใบขับขี่หมดอายุ ทางบริษัทประกันจะคุ้มครองทั้งรถและคู่กรณี

2.4 กรณีใบขับขี่ถูกยึด จะต้องทำการคัดสำเนามาเพื่อยืนยัน ทางบริษัทประกันจะคุ้มครองทั้งรถและคู่กรณี

แม้จะมีวิธีแก้ไขต่างๆ แต่ใบขับขี่ถือว่าเป็นใบอนุญาตสามารถขับขี่ตามที่กฎหมายกำหนด จึงจำเป็นที่ต้องพกติดตัวในเวลาขับรถเดินทางไปไหนมาไหน เพราะเราไม่ทราบว่าข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้น การทำใบขับขี่นอกจากจะถูกกฎหมายแล้วยังช่วยให้ได้รับความคุ้มครองจากบริษัทประกันภัยที่ได้เลือกทำไว้อีกด้วย