จีน ปฏิรูปเศรษฐกิจสีเขียว จะเลิกการใช้คาร์บอนฯ อีก 40 ปี

ประธานาธิบดี สีจิ้นผิง ของประเทศจีน กล่าวว่าการใช้พลังงานคาร์บอนฯ ของจีนจะถึงจุดสูงสุดก่อนปี 2573 และตั้งเป้าจะเลิกการใช้คาร์บอนฯ ในอีก 40 ปี หลังจากผ่านเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 พร้อมทั้งยังกล่าวในเวทีการประชุมสมัชชาใหญ่ขององค์การสหประชาชาติ (UN) ว่า จีนจะเพิ่มมาตรการที่เข้มงวดในระดับชาติตามข้อตกลงปารีส (Paris Agreement) โดยจะบังคับใช้นโยบายและนโยบายที่เข้มงวดมากขึ้น

ประกาศของจีนในที่ประชุม UN นั้นได้รับการยกย่องจากที่ประชุมฯ ว่าเป็นก้าวที่สำคัญในการต่อสู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เนื่องจากจีนเป็นประเทศที่มีการใช้พลังงานถ่านหิน รวมถึงเป็นตลาดรับซื้อพลังงานที่ใหญ่ที่สุดในโลก

คาดว่า จีนจะปล่อยก๊าซคาร์บอนฯ สูงสุดก่อนปี 2573 และตั้งเป้าว่า หลังจากนี้ในอีก 40 ปีข้างหน้า หรือปี 2603 ประเทศจีนจะลดการใช้ก๊าซคาร์บอนฯ เหลือ 0 ปัจจุบันจีนเป็นประเทศที่มีอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากที่สุดในโลก โดยมีอัตราส่วนการปล่อยอยู่ที่ 28% ของการปล่อยกีาซคาร์บอนฯ ทั่วโลก