กองทัพอากาศไทย ส่งดาวเทียมนภา-1 ภารกิจในการลาดตระเวนและเฝ้าตรวจทางอวกาศ

กองทัพอากาศ เปิดเผยว่า เมื่อเวลา 08.51 น. ตามเวลาประเทศไทย โดยโฆษก ระบุว่า จรวด Vega เที่ยวบิน VV16 ของบริษัท Arianespace โดยเอเรียนสเปซ (Arianespace) เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการนำส่งดาวเทียมแถวหน้าของโลก ซึ่งเริ่มนำส่งดาวเทียมเชีงพาณิชย์มาตั้งแต่ปี 2523 โดยนำส่งดาวเทียมแล้วกว่า 500 ดวง

Arianespace ทำการยิงนำส่งดาวเทียมจำนวน 53 ดวง จาก 13 ประเทศ แบ่งเป็น Microsatellite 7 ดวง และ Nanosatellite 46 ดวง หนึ่งในนั้นมีดาวเทียม “นภา-1” (NAPA-1) ซึ่งเป็นดาวเทียมเพื่อความมั่นคงดวงแรกของกองทัพอากาศ รวมอยู่ด้วย โดยทำการยิงนำส่งจากฐานยิงจรวด Guiana Space Center, French Guiana ดินแดนของสาธารณรัฐฝรั่งเศส ที่ตั้งอยู่ทางตอนบนของทวีปอเมริกาใต้

ดาวเทียม นภา-1 เป็นดาวเทียมดวงแรกของกองทัพอากาศที่ ยิงขึ้นสู่ชั้นอวกาศ เป็นดาวเทียมขนาดเล็ก หรือ Nanosatellite ซึ่งจะโคจรในวงโคจรรอบโลกระดับต่ำ (Low Earth Orbit) มีภารกิจในการลาดตระเวนและเฝ้าตรวจทางอวกาศ นอกจากนี้ กองทัพอากาศยังสามารถใช้ขีดความสามารถของดาวเทียมในการสนับสนุนงานด้าน บรรเทาสาธารณภัยของประเทศ เช่น การสนับสนุนข้อมูลพื้นที่จุดความร้อนเพื่อการดับไฟป่า และการสนับสนุนข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการน้ำ แก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งในระดับประเทศ ซึ่งเป็นก้าวแรกที่สำคัญของการลาดตระเวน และเฝ้าตรวจทางอวกาศเพื่อความมั่นคงและการพัฒนาประเทศในอนาคต