กักตัวกลุ่มเสี่ยง 23 คน เผยเพื่อนดีเจเสี่ยงต่ำ ให้สังเกตอาการที่บ้าน

นายแพทย์สฤษดิ์เดช เจริญไชย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นนทบุรี กล่าวเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ว่า ล่าสุดได้นำผู้สัมผัสใกล้ชิดที่มีความเสี่ยงสูงกับ ดีเจร้าน 3 วัน 2 คืนมาเข้ากักตัวแล้ว 22 คน เหลืออีกเพียง 1 คน จะเข้ามาพบตอน 19.00 นง ซึ่งก็จะครบ ทั้ง 23 คนและจะทำการตรวจ ทั้ง 23 คน ว่ามีผลเป็น บวก หรือไม่ ถ้าไม่มีผลบวก ก็สบายใจได้ โดยจะกักตัวไว้ 14 วัน ตามขั้นตอน

ส่วนเพื่อน ดีเจที่ ทำงาน ร่วมกัน เป็นกลุ่มเสี่ยงต่ำ ให้กักตัวอยู่กับบ้าน เพราะเขา สลับเปลี่ยนกันมา และก็ทำงานเพียงแค่ชั่วโมงเดียว เวลาทำงานไม่ตรงกัน จึงให้ไปสังเกตอาการตัวเองที่บ้าน

ล่าสุด เวลา 19.15 น. นายแพทย์สฤษดิ์เดช กล่าวว่า ในส่วนกลุ่มเสี่ยงเป็นคนไทย 19 คน พม่า 1 คน เวียดนาม 2 คน ลาว 1 คน โดยในส่วนของพม่าและ คนลาวมีพาสปอร์ต ส่วนเวียดนามไม่มี พม่าออกบัตรเข้ามาตั้งแต่มกราคม 2563 คือในช่วงที่ยังไม่มีโควิด-19 ส่วนลาวบัตรน่าจะหมดอายุแล้ว ซึ่ง ทำให้ เกิดความกลัว จึงได้ หลบหนีการกักตัว ซึ่ง ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะได้ติดตาม กลับมาเข้าสถานที่กักโรคต่อไป