รมต.กระทรวงแรงงาน ดัน!! ไอเดีย ช่วย นายจ้าง จ่ายค่าแรงคนละครึ่ง

4 กันยายน 2563 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้โพสต์เฟซบุ๊ก ใจความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน คลอดผลงาน แก้ว่างงานเด็กจบใหม่ ปี 62-63 ตามสัญญา พร้อมย้ำ จะเร่งทำทุกมิติช่วยเหลือพี่น้องแรงงาน

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผย ว่ากระทรวงแรงงาน ตระหนักถึงปัญหาการว่างงานของเด็กที่จบมาใหม่ ซึ่งเป็นกำลังแรงงานหลักของประเทศ ซึ่งจะเร่งขับเคลื่อนภารกิจการแก้ไขปัญหาการว่างงาน ดันให้เข้าสู่ระบบการจ้างงานโดยด่วน ซึ่งที่กระทรวงฯที่ได้รับมอบหมายภารกิจจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ซึ่งมาตรการแรก ดันจ้างงานเด็กจบใหม่ ปี 62-63 จำนวน 260,000 อัตรา ในรูปแบบ รัฐบาลช่วยเอกชนเป็นการอุดหนุนค่าจ้างให้กับลูกจ้างไม่เกิน 50% ของค่าจ้าง

https://www.facebook.com/HengTeam/photos/a.102524864736896/171083314547717/?type=3

“ทันทีที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี ได้เร่งแก้ปัญหาการว่างงานทันที โดยเฉพาะเรื่องการว่างงานของผู้ที่สำเร็จการศึกษาใหม่ เนื่องจากหลายภาคส่วนกังวลว่า อาจจะเข้าสู่การว่างงานถาวร โดยไม่ได้นิ่งนอนใจ หามาตรการ และนโยบายเพื่อตอบโจทย์ปัญหาว่างงานเหล่านี้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันที โดยมาตรการแรก มีนโยบายเร่งด่วนคือจ้างงานผู้ที่สำเร็จการศึกษาใหม่ จำนวน 260,000 อัตรา ภายใต้รูปแบบ “ รัฐบาลครึ่งหนึ่ง นายจ้างครึ่งหนึ่ง โดยรัฐจะช่วยจ่ายเงินค่าจ้างให้ 50% ของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 7,500 บาท ต่อคนต่อเดือน ”

โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ กลุ่มผู้ที่สำเร็จการศึกษาในปี 2562 – 2563 ที่มีอายุไม่เกิน 25 ปี และยังว่างงานอยู่ จำนวน 3 กลุ่ม 1.ระดับปริญญาตรี 2.ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ3.ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยจะเริ่มดำเนินการได้ในเดือนตุลาคม 2563 นี้ ซึ่งสอดรับกับนโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่ได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในทุกมิติ ทุกช่วงวัย ”

โดยจากข้อมูลของกรมการจัดหางาน พบว่า ตำแหน่งงานว่างทั่วประเทศที่นายจ้างต้องการมากที่สุด 10 อันดับแรก ได้แก่ 1.แรงงานในด้านการผลิตต่างๆ , แรงงานทั่วไป 2.แรงงานด้านการผลิต 3.ตัวแทนนายหน้าขายบริการธุรกิจอื่นๆ 4.พนักงานขายสินค้า(ประจำร้าน), พนักงานขายของหน้าร้าน 5.พนักงานจัดส่งสินค้าอื่นๆ 6.แรงงานด้านการประกอบอื่นๆ 7.เจ้าหน้าที่บันทึกสินค้าคงคลัง 8.เจ้าหน้าที่คลังสินค้าอื่นๆ 9.พนักงานขาย และผู้นำเสนอสินค้าอื่นๆ และ10.พนักงานขับรถยนต์ ขณะที่ ตำแหน่งงาน part-time โดยส่วนใหญ่ต้องการ เจ้าหน้าที่บันทึกสินค้าคงคลัง แรงงานด้านการผลิต พนักงานจัดส่งสินค้าอื่นๆ เจ้าหน้าที่เก็บเงิน,แคชเชียร์ และแรงงานด้านการประกอบอื่นๆ ซึ่งขณะนี้ เจ้าหน้าที่ ได้เร่งลงพื้นที่หาตำแหน่งงานใหม่ๆเพิ่มขึ้นแล้ว