จีน อยากตั้งฐานทัพ ที่มั่นทางทหารในประเทศไทย

จีน มีโครงการ พัฒนาการทางทหารและความมั่นคงที่เกี่ยวกับสาธารณรัฐประชาชนจีน 2020 โดยกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา กล่าวว่า จีนมีแผนสร้าง เครือข่ายโลจิสติกส์ ทางการทหารให้ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ ของมหาสมุทรอินเดีย

จีน

โดยจีน เล็ง ไทย เมียนมา สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ปากีสถาน ศรีลังกา และประเทศอื่นๆ อีกหลายประเทซ ในแอฟริกาและเอเชียกลาง โดยที่ จีน ได้ทาบทามประเทศ นามิเบีย วานูอาตู หมู่เกาะโซโลมอน เพื่อขอตั้งฐานที่มั่นแล้ว

จีน กล่าวว่าฐานทัพใน จิบูตี มีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนความช่วยเหลือ ด้านสิทธิมนุษยชนและภารกิจคุ้มกัน นอกจากนี้ ยังมีรายงานที่น่าเชื่อว่ากัมพูชาได้เซ็นสัญญาลับกับรัฐบาลจีน โดยสามารถให้กองทัพจีนใช้หนึ่งในฐานทัพเรือของกัมพูชา แต่ทั้งจีนและกัมพูชาจะปฏิเสธก็ตาม

จีน