ตะกั่วป่า งานวิ่ง เทส ออฟ เทรล บาย อะเมซิ่ง ไทยแลนด์ “อัครัม – สุนิษา” ซิวชัย 47 กม.

ตะกั่วป่า เทส ออฟ เทรล พรีเซนเต็ด บาย อะเมซิ่ง ไทยแลนด์” (Takua Pa Taste of Trail Presented by Amazing Thailand) จ.พังงา “อัครัม แวดอกอ” และ “ร.ต.หญิง สุนิษา กลิ่นขจร” สุดแกร่ง ใช้เวลา 5 และ 7 ชั่วโมง ฝ่าชายหาดสวยงาม และภูเขาอันเขียวชะอุ่ม คว้าชัยในการวิ่งเทรล 47 กิโลเมตร

การแข่งขันดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่าง “การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย” ร่วมกับ “ทีละก้าว” ซึ่งเป็นผู้จัดวิ่งเทรลมืออาชีพ ร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยการร่วมจัดการแข่งขันวิ่งเทรล เพื่อชักชวนผู้ที่รักสุขภาพ มาชื่นชมธรรมชาติริมทะเล ในบริเวณพื้นที่เกาะอันสวยงามของประเทศไทย ซึ่งในการวิ่งในครั้งนี้ มีมาตรการคัดกรองและป้องกัน ไวรัสโควิด-19 ที่ได้มาตรฐานตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขอีกด้วย

การวิ่งในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากบรรดาผู้ที่รักสุขภาพ และมีความชอบในการชื่นชมธรรมชาติลงสมัครกว่าหกร้อยคน โดยในพิธีการได้รับเกียรติจาก คุณ ชูชาติ อ่อนเจริญ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวสำนักงานจังหวัดพังงา และ ว่าที่ร้อยเอก พงศ์ศักดิ์ เวทยาวงศ์ นายอำเภอตะกั่วป่า ร่วมพิธีเปิด และให้สัญญาณปล่อยตัว รวมถึงมอบรางวัลในรุ่น 11 กิโลเมตรอีกด้วย

ประเภทชาย 11 กิโลเมตร (เวลาตัดตัว 2 ชม.)

 1. จตุรงค์ วัชรเฉลิม – 01:11:49
 2. แทนไทย เสริมศิริมาโนช – 01:13:09
 3. ปริวัต แป้นด้าง – 01:13:34

ประเภทหญิง 11 กิโลเมตร (เวลาตัดตัว 2 ชม.)

 1. ทิพภาวรรณ พรุงเรนู – 01:19:01
 2. Alexandra Bezrodnova – 01:20:09
 3. วันเพ็ญ พัฒนพงศ์ – 01:23:12

ประเภทชาย 30 กิโลเมตร (เวลาตัดตัว 6 ชม.)

 1. จันทรบูรณ์ เกรียงชัยไพรพนา – 02:31:11
 2. เอกชัย นิติประพันธ์ – 03:36:20
 3. วนารัตน์ พรหมเจริญ – 03:39:01

ประเภทหญิง 30 กิโลเมตร (เวลาตัดตัว 6 ชม.)

 1. พิมพรรณ โอวาสิทธิ์ – 03:56:00
 2. Kaitlyn Conner – 03:59:29
 3. กนกอร เติมภูเขียว – 04:24:11

ประเภทชาย 47 กิโลเมตร (เวลาตัดตัว 10 ชม.)

 1. อัครัม แวดอกอ – 05:23:29
 2. Kyle Cash – 06:44:49
 3. ยุทธศักดิ์ ไวแสน – 06:48:58

ประเภทหญิง 47 กิโลเมตร (เวลาตัดตัว 10 ชม.)

 1. ร.ต.หญิง สุนิษา กลิ่นขจร – 07:41:14
 2. วนิดา สุขวงษ์จันทร์ – 09:34:46
  (* ในรุ่นนี้มีผู้ที่แข่งจบการแข่งขันภายในเวลาที่กำหนดเพียงแค่ 2 คนเท่านั้น)